👈 فروشگاه فایل 👉

نقش آب در امور تشريعي و معنوي

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقش آب در امور تشريعي و معنوي

تحقیق نقش آب در امور تشريعي و معنوي

 متشکل از 17 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

نقش آب در امور تشريعي و معنوي

فقيهان شيعه، مجموعه علم فقه رابه سه بخش کلي تقسيم مي نمايندکه شامل عبادات،معاملات وسياسات مي گردد.

بخش اول بيشترمتضمن اعمال ورفتاري است که ميان انسان وخالق وجود دارد وگسترده ترين بخش فقه مي باشد. درابتدا وسرآغاز بخش عبادات ، فقيهان کتاب طهارت را مطرح مي کنند وبه بررسي احکام( مياه) يعني آب ها مي پردازند ومباحثي چون آب مطلق ،جاري ،کر،قليل وآب چاه وچشمه وآب مضاف وتغييرصفات داده وامثال آن مطرح مي شود که اين خود نشان دهنده اهميت اين موضوع مي باشد ومي توان گفت مدخل وسرآغازمباحث فقهي با روشني وطراوت آب شادابي مي يا بد. 

يکي ازبخش هاي مهم کتاب طهارت، بحث اقسام طهارت است که داراي دو تقسيم بندي کلي است. 

◄ طهارت مائيه 

◄ طهارت ترابيه

يعني طهارت باآب وخاک ؛ چون اين دوازعمده ترين مطهرا ت وپاک کنندگان مي باشند، درمقام استدلال براي طهارت آب به آيه شريفه ذيل اشاره مي شود.

وهوالذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السما ماء طهورا

او کسي است که بادها رابشارتگراني پيش ازرحمتش فرستاده وازآسمان آبي پاک کننده نازل کرديم.

👇محصولات تصادفی👇

انواع جوشكاري پاورپوینت بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست پاورپوینت فرمان فرمایان راههاي پرورش خلاقيت تجزيه تحليل، پيچيدگيهاي صنعتِ تجارت الكترونيك