👈 فروشگاه فایل 👉

آموزش تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد

ارتباط با ما

... دانلود ...

آموزش تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد

چكيده:

در نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد با توجه به مدرک و سابقه افراد حقوق و پایه در نظر گرفته می شود و در ضمن نوع شغل نیز می تواند بر میزان حقوق موثر باشد .

در این نرم افزار ساعت حضور و غیاب از ساعت سیستم خوانده می شود و ساعت مرخصی بر حقوق ماهیانه تاثیر می گذارد میزان تاخیر روزانه نیز بریا هر فرد مشخص می گردد .

میزان اضافه کاری و حقوق با توجه به سقف اضافه کاری 90 ساعت می باشد سیستم محاسبه حقوق و دستمزد دو نوع گزارش گیری دارد که یکی به منزله فیش حقوقی کارمند می باشد و نوع دیگر گزارش گیری دارد که یکی به منزله فیش حقوقی کارمند می باشد و نوع دیگر گزارش که برای مسئولین و حسابرسی شرکت استفاده می شود شامل گزارشی از لیست پرداختی های شرکت به کارمندان می باشد در این نرم افزار سعی شده است تمامی مبالغ اعم از بیمه ، مالیات ، حق اولاد ، پایه حقوق ، حق مسکن و ... بر اساس قانون کار محاسبه شده است .

                                            فهرست مطالب

مقدمه    و

فصل اول : آشنايي با نرم افزارهاي استفاده شده در سيستم حقوق و دستمزد    

1-1 مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتي    2

2-1 C#چيست ؟    2

1-2-1 كد مديريت يافته    3

2-2-1 روش يادگيری C#    3

3-2-1 مفاهيم شیء گرايی در C#    4

3-1 شیء چيست؟    4

1-3-1 کلاسه کردن اشياء مقدمه ای بر ارث بری Inheritance))    6

2-3-1 سلسله مراتب اشياء (بررسی ارث بری در محيط شیءگرا)    7

3-3-1 انتزاع (Abstraction)    8

4-3-1 اشياء درون اشياء (مقدمه ای بر کپسوله‌کردن يا Encapsulation)    9

5-3-1 اشيائي با رفتارهايي متفاوت (مقدمه بر چند ريختي يا Polymorphism)    11

4-1 .NET چيست و چگونه شكل گرفت؟    14

1-4-1 يك پلات فرم مناسب براي آينده    15

2-4-1 ايده هاي اوليه    16

3-4-1 تولد دات نت    16

4-4-1 مروري بر Frame work دات نت:    17

5-1 مفاهيم مبنايي پایگاه داده ها :    18

1-5-1منظور از کنترل و مديريت :    19

2-5-1 مفهوم داده :    22

3-5-1 مفاهيم ابتدائي    24

4-5-1 شكل كلي دستور :    25

5-5-1ذخیره تصاویر در SQL Server    25

6-1 آشنايي با نسخه‌هاي SQL Server 2005    27

1-6-1 كدام سيستم عامل؟    28

2-6-1 آشنايي با محيط Sqlserver management studio    30

7-1 انتقال اطلاعات با Replication در SQLserver     34

1-7-1 معرفي Replication     34

2-7-1 انتقال اطلاعات به روش ادغام (Merge)     35

3-7-1 تصوير برداري از اطلاعات (snapshot)    35

4-7-1 انتقال بر اساس فرآيند (Transactional)     36

5-7-1 تعريف ناشر و مشتركين     36

6-7-1 طرح يك مسئله    37

7-7-1 مراحل ايجاد ناشر     37

8-1 مراحل ايجاد مشتركين     38

1-8-1 روش pul (از طريق مشترك)    38

2-8-1 روش push (از طريق ناشر)     38

3-8-1 snapshot lsolation level     39

4-8-1 باز هم دات نت     38

9-1 ADO.Net وارد مي‌شود    40

10-1 تكنولوژي xml    41

11-1 سرويس اعلان (Notification)     42

12-1 سرويس گزارش گيري     42

13-1 مديريت خطا     43

فصل دوم : تجزيه و تحليل سيستم

1-2 نمودارER-MODELING    45

2-2 نمودار دیدهای فرمها و کاربران نسبت به هم    46

3-2 تعاریف    47

4-2 کارکرد نرم افزار حقوق و دستمزد :    47

1-4-2 جدول پرسنلی (Personally) :    48

2-4-2 جدول پایانی (Final) :    48

3-4-2 تصویر اضافه کار (Ezkar) :    49

5-2 گزارش ماهانه :    49

1-5-2 فیش حقوقی :    50

2-5-2 فیلدهای جداول جدول ساعت زنی Time :    50

3-5-2 جدول پرسنلی Personally    50

4-5-2 جدول محاسباتی حقوق    51

5-5-2 تصویر اضافه کار (Ezkar)    51

6-5-2 گزارش ماهانه    51

فصل سوم : طراحي فرم‌ها و چگونگي كاركرد نرم افزار

1-3 فرم شروع    53

1-1-3 فرم ساعت زنی    54

2-1-3 فرم  ثبت کارمندان    56

3-1-3 فرم نمایش همه کاربران    57

4-1-3 محاسبه حقوق    58

2-3 فرمول های محاسبات :    59

فصل چهارم ‌: نحوه پياده سازي سيستم

مقدمه    61

1-4 کلاس add    61

1-1-4 نحوه استفاده از کلاس add در برنامه برای اضافه کردن کارمند جدید به لیست کامندان    62

2-4 نحوه گزارش گیری با کریستال ریپورت    66

فهرست منابع    68

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسي علائم فرسودگی شغلی (Job Burnout) و راه هاي برون رفت ازآن بررسی آموزش وپرورش پیش ازدبستان مكتب رئالیسم و ناتورالیسم آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات خلاصه پروتکل درمانی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی رفتاری