👈 فروشگاه فایل 👉

رساله طراحی موزه

ارتباط با ما

... دانلود ...

رساله طراحی موزه

این فایل معماری به بررسی رساله طراحی موزه  می پردازد.

 در فرمت word قابل ویرایش و در 140 صفحه می باشد.

بخشی از محتوا ::

معماری هنری است که نمی تواند خود را از شرایط بافت پیرامون جدا نگه دارد شرایطی که ناگزیر باید به آن توجه کند . هر مکانی ویژگی خاص خود را دارد و پاسخ منحصر به فرد را می طلبد ، موزه ها و گالری های آثار هنری هم از این قاعده پیروی می کنند .

موزه ها و گالری های آثار هنری کاربرد های مشابهی داشته و مثل انواع مختلف ساختمان ها دارای ویژگی های یکسان فراوانی هستند . بطور کلی وظایف موزه ها و گالری های آثار هنری ، جمع آوری ، ثبت ، حفاظت ، تحقیق ، توضیح و نمایش برخی مدارک مهم است

فهرست مطالب

عناوین    صفحه

فصل اول «چارچوب پژوهش»

1-1- مقدمه و طرح مسئله   

2-1- اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده             

3-1- روش گردآوری اطلاعات                       

فصل دوم «مفاهیم مرتبط با موضوع»

1-2- شناخت و تعریف موزه   

2-2- انواع موزه ها   

3-2- شناخت اجزای فضای مختلف   

4-2- ملاحظات عملکردی موزه ها   

1-4-2- نور   

2-4-2- سیرکلاسیون   

3-4-2- تهویه   

4-4-2- رطوبت و حرارت   

فصل سوم «الگوها»

1-3- پیشینه تاریخی موزه ها   

1-1-3- پیشینه تاریخی موزه ها در جهان   

2-1-3- پیشینه تاریخی موزه ها در ایران   

2-3- نقشه موزه ها    

1-2-3- نقش اجتماعی موزه ها    

2-2-3- نقش فرهنگی موزه ها   

3-3- حفاظت و نگهداری از آثار و مجموعه ها   

4-3- بررسی نمونه ها   

1-4-3- موزه هنر مدرن در سان فرانسیسکو   

2-4-3- موزه جین تینگولی (Jean Tinguely) در باسل   

3-4-3- موزه پیکاسو در جرنیکا (Guernica)   

فصل چهارم «بررسی فضاهای مورد مداخله»

1-4- ویژگی های تاریخی    

2-4- ویژگی های اجتماعی   

3-4- ویژگی های محیطی   

1-3-4- موقعیت   

2-3-4- پستی و بلندی    

3-3-4- خاک شناسی   

4-3-4- آب و هوا (اقلیم)   

4-4- ویژگی های اقتصادی   

5-4- معرفی سایت   

فصل پنجم «نظام برنامه ریزی»

1-1-5- برنامه ریزی عملکردی    

2-1-5- برنامه ریزی جمعیت   

3-1-5- برنامه ریزی فیزیکی    

1-2-5- حوزه نمایشگاهی   

2-2-5- جمعیت کل بهره برداری    

3-5- جدول برنامه ریزی فیزیکی    

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت خرابی پیشرونده و طراحی مقاوم سازه ها در برابر آن پاورپوینت هوای پاک ارتباط بین شخصیت کودکان رساله طراحی مدرسه ابتدایی 6 کلاسه با رویکرد معماری پایدار سورس برنامه محاسبه اشتراک دو مجموعه لیست به زبان C++