👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه رهبری اخلاقی وتعهد سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه رهبری اخلاقی وتعهد سازمانی

دانلود فایل کامل پرسشنامه رهبری اخلاقی وتعهد سازمانی

دارای 7صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات:

روایی:دارد

پایایی:دارد

تفسیرونمره گذاری:دارد

 این پر سشنامه داری دو پرسشنامه می باشد پرسش نامه اول شامل رهبری اخلاقی

وپرسش نامه دوم پرسشنامه تعهد سازمانی که دارای روایی وپایایی ونمره گذاری می باشد

الف) پرسشنامه مربوط به رهبري اخلاقي را كاركنان پاسخ گفته اند . پرسشنامه رهبري اخلاقي مديران توسط براون و همكاران (2005) طراحي شده است . پرسشنامه دو بعد فرد اخلاقي ( 6 گويه ) ، مدير اخلاقي ( 4 گويه ) را مي سنجد.

ابعاد تعهد سازماني

گويه هاي هر بعد در پرسشنامه

عاطفي

1-2-3-4-5-6

مستمر

7-8-9-10-11

هنجاري

12-13-14-15-16-17

ب) پرسشنامه مربوط به تعهد  سازماني را كاركنان پاسخ گفته اند . و برای سنجش آن از مقياس تعهد سازماني ، آلن و میر استفاده گردیده است . اين پرسشنامه سه بعد تعهد عاطفی (8 گويه) ، مستمر (7 گويه) و هنجاری (8 گويه) را مي سنجد. توضيح آنكه تعداد گويه هاي بعد مستمر به پيشنهاد استاد مشاور به دليل تشابه معنايي بين دو گويه از 8 گويه در پرسشنامه اصلي به 7 گويه تقليل يافت .     

پرسشنامه هاي مذکور شامل 2 بخش عمده مي‌باشند ....

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بارنامه دریایی تحت چارتر ترانه هاى خيام؛ اثری از صادق هدايت رساله موزه حیات وحش مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت سازمانی وکیفیت زندگی کاری تأسیسات مکانیکی و نحوه محاسبات آن - در 40 صفحه-docx