👈 فروشگاه فایل 👉

طراحی دستی تیر ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

طراحی دستی تیر ها

دانلود فایل کامل طراحی دستی تیر ها در معماری

در قالب فایل word و متشکل از 10 صفحه قابل ویرایش

طراحي دستي تيرها:

به عنوان نمونه تير C1-D1 از طبقه اول را طراحي مي كنيم كه داراي لنگر خمشي و نيروي برشي و لنگر پيچشي مي باشد. ابعاد تير 450*450 ميلي‌متر مي باشد.

الف) طراحي براي خمش:

تذكر:

-    پوشش آرماتور هاي فوقاني 30 ميلي‌متر و آرماتورهاي تحتاني 50 ميلي‌متر است.

-    جدول مقادير مثبت و منفي لنگر خمشي ماكزيمم در تركيبات مختلف بارگذاري بشرح زير است:

«جدول پوش لنگر خمشي»

موقعيت     

KN.M    COMBO     

KN.M    COMBO

ابتداي دهانه    70.02    DCON3    47.99    DCON7

25/0 دهانه    20.59    DCON9    41.73    DCON4

5/0 دهانه    0    ALL    24.87    DCON1

75/0 دهانه    20.59    DCON8    41.7    DCON5

انتهاي دهانه    70.02    DCON4    46.5    DCON9

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق مبنا و هدف حقوق بررسی مسئولیت و ساختار شرکت های فنی و مهندسی نظام آموزشي كشورهاي جهان تابع فارسی ساز اعداد در php وضعيت اقتصاد جهان و تاثير آن در صادرات گندم