👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سنجش نگرشهاي فرزند پروري والدين شابین 1949

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سنجش نگرشهاي فرزند پروري والدين شابین 1949

پرسشنامه  سنجش نگرشهاي فرزند پروري والدين شابین 1949

دارای 5 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

این آزمون اقتباس شده از پرسشنامه ارزشیابی نگرش والدین ( PAS) كه توسط شابین ( 1949) ساخته شده است می باشد .  فرم اولیه آن شامل 85 سوال بوده كه بعدها مورد تعدیل قرار گرفته است . فرم مورد استفاده ما توسط  دروز و تی هن ( 1957) تنظیم گردیده كه 30 سوال تك مفهومی پنج گزینه ای (از موافقت كامل تا مخالفت كامل ) را شامل می شود كه مواد آن به سه مقیاس فرعی مساوی تقسیم شده و در سال 1372 به همت اساتید دانشگاه اهواز و زیر نظر آقای دكتر شكركن و دكتر نجاریان ترجمه و معرفی شده است . در فرم مورد استفاده هر 10 سوال پرسشنامه ، یك مقیاس فرعی یعنی سلطه گری ، وابستگی شدید و سهل انگاری را می سنجند .

 - Parent attitude survey (PAS)

 - Shoben

 - Drews & Teahn

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها:                   30

تعداد مولفه:                     مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی:                 دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری:             دارد

منبع:                               دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:                         WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کار اموزی رشته ی مهندسی قالب (در کارگاه ریخته گری) بررسی ترموکوپل و بوبين پاورپوینت ادبیات سوم راهنمایی پرسشنامه دسته بندی كارت ویسكانسین (WCST) پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي كاليفرنيا