👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی کیفیت آموزشی و پرورشی و فعایت های فوق برنامه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی کیفیت آموزشی و پرورشی و فعایت های فوق برنامه

دانلود ورد با موضوع پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی کیفیت آموزشی و پرورشی و فعایت های فوق برنامه دارای 5 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 5 صفحه

فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

پیشینه تحقیق: دیلانچیان و همکاران (1379) عوامل موثر در افزايش اثربخشي مديريت مدارس راهنمايي و متوسطه ارامنه ايران از نظر مديران ، معاونان و دبیران را مورد مطالعه قرار دادند. نتايج حاصل از این تحقیق نشان داد كه مديران ، معاونان و دبيران معتقدند عوامل ششگانه مورد نظر در سئوالات تحقيق بر حسب اهميت به ترتيب زير در افزايش اثربخشي مديريت مدارس ارامنه موثرند : كنترل و نظارت صحيح ، تامين وسايل و تجهيزات لازم ، همكاري و مشاركت فعال جامعه در امور مدرسه ، برقراري نظام ارزشيابي مستمرو دقيق ، برقراري روابط انساني مطلوب ميان اعضاي مدرسه و توجه به ويژگيهاي فرهنگي جامعه ارامنه . نتايج پژوهش همچنين نشان داد كه از نظر پاسخگويان بين وضعيت موجود و مطلوب اين عوامل ششگانه تفاوت معناداري وجود دارد و در وضعيت مطلوب لازم است كه اين عوامل بيشتر مورد توجه مسئولين مدرسه قرار گيرد . سنجری و همکاران (1385) مقایسه کیفیت آموزشی و پرورشی دبیرستان های غیرانتفاعی با دبیرستان های دولتی شهر اصفهان را مور مطالعه قرار دادند. روش پژوهش علی، مقایسه ای بوده و ابزار پژوهش پرسشنامه 60 سوال محقق ساخته بوده است. نتایج آنها نشان داد که عملکرد مدیران و دبیران در دبیرستان های دولتی با دبیرستان های غیرانتفاعی متفاوت است و مدیران و دبیران دبیرستان های غیرانتفاعی دارای عملکرد بهتری بودند. کیفیت آموزشی در دبیرستان های غیرانتفاعی نیز بهتر از دبیرستان های دولتی بود. ربیعی و صالحی (1386) نرخ های آموزشی و کیفیت آموزش و پرورش نمونه های برتر مدارس دولتی و غیرانتفاعی استان چهار محال و بختیاری را مورد مطالعه قرار دادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته برای بخش های مختلف بود. نتایج مطالعه نشان داد که دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی از کیفیت خدمات ارائه شده در این مدارس راضی تر از دانش آموزان مدارس دولتی هستند. شفاعی و همکاران (1387)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت حاوی کلیپ آرت جهت تزئین پاورپوینت مبانی نظری وپیشینه تحقیق تئوری پرتفوی ، تئوری مالی استاندارد مبانی نظری رضایت شغلی و عملکرد خواندنی های جالب تحقیق درباره باکتری ها