👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مقیاس تفسیرمسئولیت (RIS)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مقیاس تفسیرمسئولیت (RIS)

پرسشنامه مقیاس تفسیرمسئولیت (RIS)  دارای 9 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد

پایایی: دارد

تعداد سوالات : 22سوال

نمره گذاری وتفسر: دارد

منبع : دارد

نمره گذاری مقیاس تفسیرمسئولیت (RIS)

چهار نوع نمره از مقیاس تفسیر مسئولیت استنتاج می شود:

-    بخش1 F: نمره های مربوط به فراوانی را شامل می باشند که بیشترین موارد مسئولیت را نشان می دهند. این نمره ها از محاسبۀ میانگین شانزده مورد به دست می آیند (یعنی به مواردی که هرگز اتفاق نمی افتند = صفر داده می شود و به مواردی که همیشه اتفاق می افتند = چهار داده می شود).

-    بخش2 F:  نمره های مربوط به فراوانی را شامل می باشند که کمترین موارد مسئولیت را نشان می دهند. این نمره ها از محاسبۀ میانگین شش مورد به دست می آیند.

-    بخش1 B: درصد مربوط به باورها را نشان می دهد که برای هریک از افکاری که بالاترین حد مسئولیت را شامل می شود، درجه بندی شده اند (یعنی صفر = من به هیچ وجه این افکار را باور نمی کنم، داده می شود و صد = من به طور کامل قبول داشتم که این افکار واقعی بودند، داده می شود). نمره ها از محاسبۀ میانگین درجه بندی شانزده مورد به دست می آیند.

-    بخش2 B: درصد مربوط به باورها را نشان می دهد که برای هریک از افکاری که بالاترین حد مسئولیت را شامل می شود، درجه بندی شده اند. این نمره ها از محاسبۀ میانگین شش مورد به دست می آیند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آريتمی پاورپوینت نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی – مشورت وتوکل بررسی ترمودینامیک پاورپوینت بافت شناسي جانوري برنامه ریزیCPM