👈 فروشگاه فایل 👉

حاضر بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستان شهرستان ابهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

حاضر بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستان شهرستان ابهر

تحقيق حاضر بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستان شهرستان ابهر

 متشکل از 50 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

 چكيده

هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستان شهرستان ابهر است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از تاثير رنگها بر يادگيري در دختران و پسران  داراي تفاوت است و همين طور رنگ زمينه در يادگيري تاثير دارد كه جامعه آماري عنوان شده عبارت از دانش آموزان مقطع اول دبستان است كه با آمار به دست امده 540 نفر است كه 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون گردنياف رنگي بر روي آنها اجرا گرديده است كه نتايج بدست آمده از طريق آمار استنباطي و واريانس دو عاملي جهت فرضيه اول مورد سنجش قرار داده شده و همين طور جهت سنجش فرضيه دوم و تاثير رنگ متن و زمينه بر روي يادگيري از روش آمار توصيفي و به دست آوردن  فراواني و درصد آن كه نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين تاثير رنگها بر روي يادگيري دختران وپسران تفاوت وجود ندارد و در حدود 42  درصد از دانش آموزان معتقدند كه رنگ زمينه مي تواند در يادگيري تاثير گذار باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت شربتها ي قندي طعدالت و امنیت فراگیر حضرت مهدی (عج) در گستره جهان مبانی نظری تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی دیوارهای پیش ساخته و ساختار آنها