👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني – حركتي و سازگاري اجتماعي دانش‌آموزان دوره ا

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني – حركتي و سازگاري اجتماعي دانش‌آموزان دوره ا

دانلود ورد با موضوع بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني – حركتي و سازگاري اجتماعي دانش‌آموزان دوره ابتدائي دارای 133 صفحه و با فرمت .DOC و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 133 صفحه

فرمت فایل: ورد .DOC و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

توضیحات :

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

مقدمه

بيان مساله 

ضرورت و اهداف تحقيق 

اهداف پژوهش 

فرضيه هاي پژوهش 

تعاريف و اصطلاحات 

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش

خلاصه اي از فصل دوم 

تاريخچه آموزش پيش دبستاني 

تعريف دوره پيش دبستاني 

ويژگيهاي كودك در دوره پيش دبستاني 

اهداف دوره پيش دبستاني 

مهارتهاي رواني ـ حركتي در دوره دبستان 

تحول حركت در كودكان دبستاني 

مهارتهاي رواني ـ حركتي 

سازگاري اجتماعي 

روابط با همسالان 

وظيفه مهد كودك و مراكز پيش دبستاني از ديدگاه آدلر 

پيشينه پژوهش 

فصل سوم: روش شناسي

روش پژوهش 

ابزار پژوهش 

جامعه آماري 

گروه نمونه و روش نمونه گيري 

متغيرها 

روش اجراي پژوهش 

روشهاي آماري 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات

تجزيه و تحليل نتايج

يافته هاي جانبي پژوهش 

فصل پنجم: يافته هاي پژوهش و بحث دربارة نتايج آن

محدوديت هاي پژوهش 

پيشنهادات 

منابع 

ضمائم 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                   

جدول شماره 2- مقوله هاي اصلي در حوزه رواني ـ حركتي 

جدول شماره 1-2- شاخص هاي رشد رفتار طبيعي 

جدول شماره 2-2- مراحل رشد رواني ـ اجتماعي اريكسون 

جدول شماره 3-2- تشخيص هدفهاي كودكان ناسازگار 

جدول شماره 1- توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب جنسيت 

جدول شماره 2- توزيع فراواني آزمئدنيها برحسب گروه آموزش ديده و آموزش نديده 

جدول شماره 3- توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب 

جدول شماره 4- توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب كلاس 

جدول شماره 5-  توزيع فراواني شغل پدر آزمودنيها 

جدول شماره 6- توزيع فراواني شغل مادر آزمودنيها 

جدول شماره 7- توزيع فراواني سطح تحصيلات پدر آزمودنيها 

جدول شماره 8- توزيع فراواني سطح تحصيلات مادر آزمودنيها 

جدول شماره 9- مقايسه ميانگينهاي گروه آموزش ديده و آموزش نديده در مهارتهاي رواني ـ حركتي 

جدول شماره 10- مقايسه ميانگينهاي سازگاري اجتماعي و مؤلفه هاي آن در دو گروه آموزش ديده و آموزش نديده 

جدول شماره 11- مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران آموزش ديده در متغير مهارتهاي رواني ـ حركتي

جدول شماره 12- مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران آموزش نديده در متغير مهارتهاي رواني ـ حركتي 

جدول شماره 13- مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران آموزش ديده در سازگاري اجتماعي 

جدول شماره 14- مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران آموزش نديده در سازگاري اجتماعي 

جدول شماره 15- مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران در مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي .. 

جدول شماره 16- مقايسه ميانگينهاي دو گروه آموزش ديده و آموزش نديده به تفكيك سن در دو متغير مهارتهاي روانـي ـ حركتي و سازگاري اجتماعي 

جدول شماره 17- مقايسه ميانگينهاي گروه آموزش ديده و آموزش نديده به تفكيك جنس در مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي 

جدول شماره 18- مقايسه ميانگينهاي  مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان

براساس وضعيت اشتغال مادر 

جدول شماره 19- مقايسه ميانگينهاي مهارتهاي رواني ـ حركتي براساس شغل پدر با استفاده از

تحليل واريانس يك طرفه 

جدول شماره 20- آزمون توكي براي تشخيص تفاوتهاي معنادار بين ميانگين ها 

جدول شماره 21- مقايسه ميانگينهاي سازگاري اجتماعي براساس شغل پدر با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه 

جدول شماره 22- مقايسه ميانگين هاي رواني ـ حركتي كودكان براساس تحصيلات پدر با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه 

جدول شماره 23- آزمون تعقيبي توكي براي تعيين معناداري تفاوت ميانگين هاي رواني ـ حركتي براساس تحصيلات پدر 

جدول شماره 24- مقايسه ميانگينها در اسزگاري اجتماعي براساس تحصيلات پدر با استفاده از تحليل واريانس

يك طرفه 

جدول شماره 25- آزمون توكي براي مقايسه ميانگينها در سازگاري اجتماعي براساس تحصيلات پدر 

جدول شماره 26- مقايسه ميانگين مهارتهاي رواني ـ حركتي براساس تحصيلات مادر با استفاده از تحليل

واريانس يك طرفه 

جدول شماره 27-  آزمون توكي براي مقايسه دو به دو ميانگينهاي رواني ـ حركتي براساس تحصيلات مادر 

جدول شماره 28- مقايسه ميانگين سازگاري اجتماعي براساس تحصيلات مادر با استفاده از تحليل واريانس

يك طرفه 

جدول شماره 29- همبستگي بين زيرمقياسهاي سازگاري اجتماعي با يكديگر و با مهارتهاي رواني ـ حركتي              111

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیم گزارش کارآموزی دفتر فني پارسه بررسی دستگاه گوارش طيور پاورپوینت استاندارد حسابداری ( فعالیتهای کشاورزی) پاورپوینت با موضوع بررسي وارزیابی چابکي شركت هاي توليدي پتروشيمي ايران بابكارگيري منطق فازي